Wdrożenia

Wdrożenie może obejmować wszystkie lub wybrane elementy:

  • Projekt koncepcyjny wdrożenia modeli danych
  • Projekt koncepcyjny wdrożenia raportowania
  • Przygotowanie modelu danych
  • Przygotowanie raportów