Zebra BI for Excel

Raportowanie z Zebra BI for Excel

Podczas jednodniowych warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak sprawnie posługiwać się Zebra BI for Excel. Dodatkowo będą przekazywane informacje o koncepcji raportowania opartej na Międzynarodowych Standardach Komunikacji Biznesowej (IBCS®)

  • Wprowadzenie do Zebra BI: kaskada (waterfall), raport, skalowanie, obiekty wielokrotne
  • Zarządzanie danymi
  • Prezentowanie wykonania, planów i prognoz
  • Plan prezentacji, w tym obiekty wielokrotne
  • Raportowanie odchyleń
  • Automatyzacja raportów za pomocą tabel przestawnych i fragmentatorów
  • Wykresy kaskadowe w praktyce
  • Raport Zysków i Strat
  • Prognozowanie Cash Flow
  • Tworzenie niestandardowych szablonów stron Zebra BI