Zebra BI Visuals for Power BI

Raportowanie z Zebra BI Visuals for Power BI

Podczas jednodniowych warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak sprawnie posługiwać się Zebra BI Visuals for Power BI. Dodatkowo będą przekazywane informacje o koncepcji raportowania opartej na Międzynarodowych Standardach Komunikacji Biznesowej (IBCS®).

  • Budowa modelu danych w Power BI
  • Przygotowanie Dashboard’u z zaawansowanymi funkcjonalnościami
  • Raportowanie odchyleń
  • Przykładowy Rachunek Wyników w postaci graficznej
  • Dodatkowe informacje w postaci etykietek narzędzia (tooltip)
  • Tabele krzyżowe (cross-tables)
  • Tabele czasu (time-tables)
  • Tabele obliczeniowe (calculation tables)
  • Macierz wykresów
  • Małe obiekty wielokrotne (small multiples)