Modele danych w MS Excel

Modele danych w MS Excel

Podczas jednodniowych warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak korzystać z Power Query oraz Power Pivot.

  • Wyszukiwanie, przekształcanie i uzupełnianie danych
  • Budowanie struktur – metadane
  • Tworzenie modeli danych
  • Korzystanie z danych – analizy
  • Udostępnianie wyników